Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.angelalodder.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van onze website, wordt  je geacht kennis te hebben genomen van de gebruikersvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Angela Lodder – Contentexpert streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie te vermelden. Uiteraard wordt deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar Angela Lodder – Contentexpert kan niet instaan voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De informatie op deze website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van advies op maat.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Angela Lodder – Contentexpert aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit gebruik van (de informatie op) de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

E-mail of contactformulieren

Angela Lodder – Contentexpert garandeert niet dat aan haar gezonden e-mailberichten of berichten via het contactformulier (tijdig) worden ontvangen en/of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van dergelijke berichten niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van mailverkeer en verkeer via het formulier kan niet volledig gegarandeerd worden, gelet op de naar zijn aard hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging digitaal met Angela Lodder – Contentexpert te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Angela Lodder – Contentexpert heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid daarvan. Angela Lodder – Contentexpert aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade door het gebruik van websites van derden.

Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten

Alle websitecontent en andere publicaties/uitingen van Angela Lodder – Contentexpert zijn beschermd door auteursrecht en mogelijk andere intellectuele eigendomsrechten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Angela Lodder – Contentexpert mag niets uit deze content, publicaties en uitingen op welke manier dan ook worden verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt. Het plaatsen van een hyperlink naar webpagina’s van Angela Lodder – Contentexpert is wel toegestaan, mits dit geen embedded link betreft en de context waarbinnen dit gebeurt niet schadelijk of diffamerend is voor Angela Lodder – Contentexpert.

Scroll naar boven